RSS
A A A
SmodBIP

Cel działania

Celem SPS ZOZ „ZDROJE” jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu, poprawianiu zdrowia populacji i promocja zdrowia dla hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych oraz leczonych ambulatoryjnie w poradniach przyszpitalnych lub innych jednostkach organizacyjnych w zakresie szpitala ogólnego, psychiatrii, opieki nad matką i dzieckiem oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej i społecznej. Określone powyżej cele Szpital realizuje poprzez leczenie i profilaktykę, diagnostykę i rehabilitację leczniczą i społeczną, w drodze leczenia stacjonarnego, opieki pośredniej i ambulatoryjnej oraz konsultacji.Opublikował: Magdalena Paczkowska
Publikacja dnia: 11.03.2010
Podpisał: Magdalena Paczkowska
Dokument z dnia: 10.03.2010
Dokument oglądany razy: 3 334