RSS
A A A
SmodBIP

Zakres usług

Zakres działalności szpitala „ZDROJE” obejmuje:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowego i specjalistycznego lecznictwa stacjonarnego,
 • udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych oraz konsultacji,
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych poprzez opiekę pośrednią i inne formy leczniczo-rehabilitacyjne,
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki doraźnej,
 • wykonywanie podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych,
 • prowadzenie działalności z zakresu promocji zdrowia,
 • udzielanie świadczeń medycznych z zakresu medycyny pracy,
 • prowadzenie statystyki medycznej w zakresie zadań zgodnych z działalnością Zakładu,
 • współpracę w zakresie organizowania szkolenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego pracowników medycznych,
 • realizację zadań obronnych,
 • wykonywanie zadań wynikających z odrębnych przepisów.


Opublikował: Magdalena Paczkowska
Publikacja dnia: 21.04.2010
Podpisał: Magdalena Paczkowska
Dokument z dnia: 10.03.2010
Dokument oglądany razy: 4 032