RSS
A A A
SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z dnia 8 października 2001 r.) nałożono na podmioty administracji publicznej obowiązek udostępniania informacji za pomocą specjalnego publikatora teleinformatycznego zwanego Biuletynem Informacji Publicznej – w skrócie BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej SPS ZOZ "ZDROJE" został stworzony w oparciu o specjalistyczny program komputerowy SmodBIP oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z dnia 5 czerwca 2002 r.) i jest dostępny całodobowo pod adresem internetowym: http://bip2.szpital-zdroje.szczecin.pl/

Jak przeglądać poszczególne strony?
Aby przeglądać strony serwisu BIP SPS ZOZ „ZDROJE” należy wybrać z menu po lewej stronie ekranu odpowiedni dział.

Strony BIP publikowane są w dwóch stopniach zagłębienia - strona i jej podstrony.
Wybór interesującej informacji dokonywany jest, podobnie jak w przypadku każdej innej strony internetowej, przez naciśnięcie "przycisku" opisującego daną informację.

Informacja publiczna dotycząca SPS ZOZ „ZDROJE” została podzielona na następujące kategorie główne i ich podstrony:

 • Redakcja BIP
 • Informacje ogólne
 1. Rejestr aktualności usuniętych
 2. Dane teleadresowe szpitala
 3. Obszar działań
 4. Cel działania
 5. Zakres usług
 • Statut
 • Rejestr stron usuniętych
 • Mapa strony
 • Statystyki BIP
 • Instrukcja korzystania z BIP
 • Inne informacje
 • Władze i organizacja
 1. Organ założycielski
 2. Zarządzający w szpitalu
 3. Rada Społeczna
 4. Struktura organizacyjna
 5. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 6. Informacje o prowadzonych archiwach i zasadach udo
 • Dokumenty regulujące działalność szpitala
 1. Podstawy prawne
 2. Statut SPS ZOZ ZDROJE
 • Praca w szpitalu
 • Zamówienia Publiczne
 • BIP
 1. Redakcja BIP
 2. Instrukcja korzystania z BIP
 3. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej

Na dole każdej strony znajduje się metryczka z informacjami o dacie i autorze dokumentu, dacie publikacji, osobie publikującej, liczbie odsłon dokumentu a także odnośnik do rejestru zmian. Odsłony liczone są od pierwszej wersji dokumentu. Przeglądanie stron archiwalnych nie wpływa na licznik.


W każdym wyświetlonym oknie z daną treścią istnieje także możliwość jej wydrukowania. Jest to możliwe poprzez kliknięcie ikonki drukarki znajdującej się w prawym dolnym roku.

Moduł wyszukiwania
Aby przeszukiwać serwis BIP należy w okienko wyszukiwarki wpisać szukaną frazę i kliknąć przycisk >>> lub nacisnąć klawisz "enter".

Rejestr stron usuniętych
Każdy dokument usunięty z BIP jest automatycznie przenoszony do rejestru stron usuniętych wraz z adnotacją o powodzie usunięcia.

Odnośnik do portalu BIP.gov.pl
Pod głównym menu znajduje się logo BIP będące jednocześnie odnośnikiem do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.plOpublikował: Magdalena Paczkowska
Publikacja dnia: 21.04.2010
Podpisał: Magdalena Paczkowska
Dokument z dnia: 21.04.2010
Dokument oglądany razy: 1 876