RSS
A A A
SmodBIP

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

PROCEDURA PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW


W SPS ZOZ „ZDROJE” SKARGI I WNIOSKI PRZYJMUJĄ:

Dyrektor SPS ZOZ „Zdroje”
w siedzibie szpitala przy ul. Mącznej 4, 70 -780 Szczecin
w piątek w godz. 12.00 – 14.00

Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa psychiatrycznego
w siedzibie SPS ZOZ „Zdroje” ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
w środę i w piątek w godz. 13.00 – 14.00

Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa opieka nad matką i dzieckiem oraz szpitala ogólnego
w siedzibie SPS ZOZ „Zdroje” ul. Mączna 4, 70 -780 Szczecin
Pawilon 17
we wtorek w godz. 13.00 – 15.00

Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa Szpitala przy ul. Św. Wojciecha 7 Szczecin
w Szpitalu przy ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Sekretariat Dyrekcji
w poniedziałki i piątki w godz. 14.00 – 15.00

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW PRAW PACJENTA
w siedzibie SPS ZOZ „Zdroje” ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Budynek Administracji, pawilon nr 11, pokój nr 22
tel. 091 88 06 365


RZECZNIK PRAW PACJENTA PSYCHIATRYCZNEGO
w siedzibie SPS ZOZ „Zdroje” ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
w łączniku między pawilonami psychiatrycznymi
pon, wt, środy w godz.9.00 – 17.00

BIURO PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA
ul. Aleja Zjednoczenia 25, 01-829 Warszawa
Bezpłatna infolinia: 0800 – 190 – 590 (pn – pt w godz. 9.00 – 21.00)
e – mail: sekretariat@bpp.waw.pl

RZECZNIK PRAW PACJENTA PRZY ZOW NFZ
ul. Arkońska 45, 71 – 471 Szczecin
tel. 091 425 10 50
fax. 091 425 10 52
e mail: bogumila.machowicz@nfz-szczecin.pl

ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI ZAKŁADU – ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Wydział Zdrowia
w sprawie skarg i wniosków przyjmuje codziennie w godzinach pracy:
7.30 – 15.30
w siedzibie Wydziału Zdrowia ul. Starzyńskiego 2, pokój 426

korespondencyjnie : Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Zdrowia
ul. Korsarzy 34, 70 – 540 Szczecin

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej należy złożyć  wniosek o wydanie dokumentacji medycznej.
Wnioski można pobrać:

 • na oddziałach, w sekretariatach medycznych
 • w pracowniach
 • w poradniach
 • w Archiwum
 • w Sekcji Statystyki
 • w punkcie informacyjnym szpitala
 • na stronie internetowej szpitala http://www.szpital-zdroje.szczecin.pl

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej może złożyć pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, lub osoba upoważniona przez niego na piśmie.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W ARCHIWUM SZPITALA (PAWILON 5, PARTER) OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 9:00-14:00.
W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej z ośrodków zewnętrznych SPS ZOZ „Zdroje”, tj.

 • Centrum Psychiatryczne, ul. Żołnierska 55,
 • Szpital, ul. Św. Wojciecha 7,
 • Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, ul. Marii Skłodowskiej –
 • Curie 14,
 • Poradnia Specjalistyczna, ul. Słowackiego 19,

należy udać się do właściwej filii SPS ZOZ „Zdroje”.

W celu uzyskania wyników badań diagnostycznych utrwalonych na kliszach, należy zgłosić się do Pracowni RTG celem złożenia wniosku o wydanie wyników badań diagnostycznych, na podstawie którego zostaną one wydane za pokwitowaniem z zastrzeżeniem ich zwrotu po wykorzystaniu.


DOKUMENTACJA WYDAWANA JEST NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNI OD DATY ZŁOŻENIA WNIOSKU PRZEZ PACJENTA.


WYDANIE DOKUMENTACJI NASTĘPUJE ZA POTWIERDZENIEM TOŻSAMOŚCI WNIOSKODAWCY DOWODEM OSOBISTYM LUB INNYM DOKUMENTEM URZĘDOWYM ZE ZDJĘCIEM.
Do wniosku należy dołączyć upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej (do
pobrania razem z wnioskiem), w przypadku upoważnienia osoby innej niż wskazana w
dokumentacji medycznej.Opublikował: Magdalena Paczkowska
Publikacja dnia: 24.02.2015
Podpisał: Magdalena Paczkowska
Dokument z dnia: 11.03.2010
Dokument oglądany razy: 3 743