RSS
A A A
SmodBIP

Praca w szpitalu

WSZYSTKIE AKTUALNE OFERTY dostępne na stronie Szpitala pod adresem http://www.szpital-zdroje.szczecin.pl/zdroje/praca/


OGŁOSZENIE
DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZEGO SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROJE” w SZCZECINIE


w porozumieniu ze Szczecińską Izbą Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, Dializoterapii i Leczenia Ostrych Zatruć
Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Minister Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. (Dz. U. 151, poz. 896 z poź zm. ) proszeni są o składanie dokumentów wymienionych w §12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. (DZ. U. z 2012r. poz.182 z poź. zm.).
Dokumenty w zamkniętych kopertach opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem do korespondencji i nr telefonu kontaktowego oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, Dializoterapii i Leczenia Ostrych Zatruć” należy składać w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia pod adresem: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”, 70-780 Szczecin, ul. Mączna 4, Dział Kadr i Płac.
Przewidywany termin rozpatrywania zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia składania dokumentów. O miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Materiały informacyjne o stanie prawnym i organizacyjnym można uzyskać na stronie internetowej szpitala pod adresem: http://www.szpital-zdroje.szczecin.pl/zdroje/ , a o stanie ekonomicznym w siedzibie podmiotu, w budynku administracji (paw.nr 11, pok. nr 5).


Szczecin, dnia 12.03.2018r.


Opublikował: Piotr Banicki
Publikacja dnia: 12.03.2018
Podpisał: Magdalena Knop
Dokument z dnia: 10.03.2010
Dokument oglądany razy: 10 362